Bedruomenės biuletenis

E-mail Печать

2014 Gegužis

Data: . Тема Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 gegužis

Sekmadienis 4 d.

Ketvirtadienis 1,8,15,22,29 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Apd.2,14a,36-41. Ps.116,1-4,12-19.
1 Petr.1,17-23. Luko 24,13- 35.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Pavesk savo rūpesčius Viešpačiui, ir Jis tave palaikys. Psalmė 55,23.
Motinos diena. Sveikiname mamas.
„Dovana brangi tu Dievo, mums esi, motut, miela.
Norim tau išrekšt šiandieną, mes širdingą padėką."

Atverkime Bibliją:
1 d. Luko 24,36-49
8 d.  Jono 21,1-23.
15 d. Ps 33.
22 d. 1 Tim 1,12-17.
29 d. 1 Jono 5,1-12.

Pirmadienis 5,12,19,26 d.

Penktadienis 2,9,16,23,30 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.
Pamaldos Kristaus kančios mirties akivaizdoje.

Antradienis 6,13,20,27 d.

Šeštadienis 3,10,17,24,31 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
18:00 Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 7,14,21,28 d.

Sekmadienis 11 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).
19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Apd.2,42-47. 1 Petr.2,19-25. Ps.23. Jono 10,1-10.

 

Sekmadienis 18 d.

Sekmadienis 25 d.

Sekmadienis 1 d. birželis

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Apd.7,55-60. Ps.31,2-6.16-17.
1 Petr.2,2-10. Jono 14,1-14.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Apd. 17,22-31. Ps.66,8-20.
1 Petr.3,13-22. Jono 14,15-21.
Aukos misijos darbui.

11:30 Pamaldos
Skaitysime: Apd. 1,6-14.
Ps.68,2-11. 1Petr.4,12-14 5,6-11.
Jono 17,1-11.


 Išganymas

Išganymas - tai Dievo veiksmas, kuriuo Jis išgelbsti žmones, padėdamas išsivaduoti iš nuodėmių. Išgelbėti gali tik Dievas. Reikalingas ir žmogaus noras bei paklusnumas.
„Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas." Rom. 10,13.

Jėzus Kristus prisiėmė žmonių kaltes. Buvo nubaustas kryžiaus mirtimi. Savo prisikėlimu suteikdamas išganymo viltį tikinčiajam. Tai Dievo dovana. Būti užsitikrinusiu savo išganymu labai svarbu dėl to, kad galėtume augti dvasiškai ir nuolat jaustis stabiliai. Tikintis žmogus privalo ne tik tikėtis, kad yra išganytas, bet ir žinoti jog tikrai yra išgelbėtas.
„Jus Dievo galybė ir sergsti tikėjimu išganymui ,kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu." 1Petr.1,5.

Išganymo žinia būtina kiekvienam krikščioniui - tai gyvenimo esmė. Kaip galima pasitikrinti, ar aš įsitikinęs savo išganymo viltimi, ar ji gyva manyje!?
Pirmiausią: Ar aš turiu KRISTŲ?
„Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą, kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo." 1 Jono 5,12.
Jei mes iš tiesų patikėjome Kristumi, turime amžinąjj gyvenimą - ir nėra svarbu, kaip tai jaučiame, ir niekas jo neatims, jei mūsų tikėjimas tvirtas.

Antra: Ar aš turiu Dvasios paliudijimą?
„I r pati Dvasia Ikiudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai." Rom.8,16.

Trečia: Ar aš turiu meilę savo tikėjimo broliams?
„Mes žinome, jog iš mirties esame prisikėlę j gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje." 1 Jono 3,14.

Taip parodomas mumyse esantis žmogaus sąmoningumas. Išganymas yra mūsų nuosavybė, kurią jau dabar turime per Jėzaus Kristaus atpirkimą.
„Kas yra Kristuje, tas naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja." 2 Kor.5,17.
Kokia didi ir svarbi išganymo reikšmė!

 Paruošė: Algimantas Baranauskas