Bedruomenės biuletenis

E-mail Печать

2014 Rugpjūtis

Data: . Тема Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 rugpjūtis

Sekmadienis 3 d.

Ketvirtadienis 7,14,21,28 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Prad.32,22-31. Ps.17,1-7.15. Rom. 9,1-5. Mato 14,13-21.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys". Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
7d. Jono 16, 4-15.
14d. Mork. 13, 33-370
21d. Jono 16,16-33.
28d. Mato28.16-20.

Pirmadienis 4,11,18,25 d.

Penktadienis 1,8,15,22,29 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.
Pamaldos Kristaus kančios mirties akivaizdoje.

Antradienis 5,12,19,26 d.

Šeštadienis 2,9,16,23,30 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 6,13,20,27 d.

Sekmadienis 10 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).
19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Prad. 37,1-4,12-28.
Ps.205,1-6,16-22, 45b. Rom.10,5-15. Mato 14,22-33.

 

Sekmadienis 17 d.

Sekmadienis 24 d.

Sekmadienis 31 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Prad. 45,1-15. Ps.133. Rom. 11,1-2a,29-32. Mato 15,(10-20). 21-28.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Išėjimo 1,8-12. Ps. 124. Rom.12,1-8. Mato 16,13-20.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitysime: Išėjimo 3,1-15.
Ps. 125,1-6. 23-26.45b.
Rom.12,9- 21. Mato 16,21-28.


Apie Trejybę


Mūsų tikėjimo šaltinis yra vienas Dievas Trejybėje - Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Dievas kaip Trejybė yra didžioji paslaptis, bet ir didysis apsireiškimas. Nors truputį priartėti prie šios realybės supratimo mums padeda palyginimai ir vaizdiniai. Vienas toks palyginimas yra apie tris natas, kurios suskambusios sudaro derančią harmoniją, kitas - apie tris saules ir vieną šviesą, dar kitas - apie vieną krentantį šviesos spindulį, kuris tuo pat metu išlaužia tris spalvas.

Pradžios knygos tekstas (Pradžios 1,1- 2,4) gražiai atveria Dievą kuriantį drauge. Dievas, kuriantis drauge yra ir vienas, ir trys - kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Skaitome, jog Dievas kuria, Dvasia dvelkia arba pučia, o visa yra kuriama žodžiu: Dievas tarė. O Jonas po susitikimo su Jėzumi kalbės ir liudys: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa“. (Jn 1,1-4) Jėzus buvo pas Dievą, bet kartu ir buvo Dievas. Viskas per jį atsirado. Jame buvo gyvybė. Jėzus jau nuo pat pradžios yra gyvenimas, tas, per kurį viskas sukuriama. Ir kuris laikų pabaigoje galiausiai bus viskas visame kame. Kartu su Tėvu ir Šventąja Dvasia.

Tėvas ir Sūnus siunčia Šventąją Dvasią - Viešpatį Gaivintoją. Ir Šventoji Dvasia yra nuo pradžios. Dvasia dvelkia. Ir šiandien Šventoji Dvasia yra Gaivintoja ir vedanti į tiesą.

Senojo Testamento laikas yra kaip Dievo kelionė į tą apsireiškimo momentą Jėzuje. Nugalėdamas tamsą - baimę, mirtį, nežinojimą, vienatvę - Jėzus lieja gyvenimą į mus. Kai susitinkame su Jėzumi patiriame tą gyvenimą, praregėjimą, kuris atima žadą ir atgimdo mus naujai ir gyvai vilčiai (1 Pt 1,3).

Savo giliausioje esmėje Dievas yra bendrystė, bendravimas ir meilės ryšys. Mes gimstame iš tos Dievo meilės ir visą gyvenimą nešiojamės troškimą ir ilgesį būti bendrystėje - tiek su Dievu, tiek vienas su kitu. Tai yra Dievo paveikslo mumyse dalis.

Pradžios knygoje skaitome: „Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą“ (Pr 1,26a) ir „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“ (Pr 1,27). Kūrimo dienos pabaigoje Dievas apžvelgė tai, ką buvo sukūręs ir matė, jog buvo labai gera. Taip Dievas pakvietė žmoniją dalyvauti pačiame dieviškąjame gyvenime - sukurdamas žmogų ir dalindamasis savo bendryste. Per Jėzų ta bendrystė sugrąžinama ir užtvirtinama.

Mes esame, gyvename ir judame apsupti pirminio ir nuolat išliekančio Dievo atsigręžimo į mus meilėje. Jėzus lieja gyvenimą į pačią mūsų esmę. Dvasia Gaivintoja juda, dvelkia, gaivina.
Dievas priima mus į Trejybės bendravimą ir moko mus bendrystės.

Sandra Daktaraitė
Trejybės sekmadienis 2014 birželio 15 d.

 Paruošė: Algimantas Baranauskas