Bedruomenės biuletenis

E-mail Печать

2015 Sausis

Data: . Тема Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 sausis

Sekmadienis 4 d.

Ketvirtadienis 1,8,15,22,29 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Jer.31,7-14. Ps.147,12-20. Ef.1,3-14. Jono l,(l-9) 10-18.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
Pirmoji naujųjų metų d.
Sveikiname ir linkime palaimos.
Skaitome Bibliją: Mokytojo 3,1-13. Ps.8. Apr.21,1-6a.
Mato 25,31-46.

Pirmadienis 1,8,15,22,29 d.

Penktadienis 2,9,16,23,30 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 6,13,20,27 d.

Šeštadienis 3,10,17,24,31 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 7,14,21,28 d.

Sekmadienis 11 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Pradžios 1,1-5. Pi .29. Apd.19,1-7. Mk.1,4-11.

 

Sekmadienis 18 d.

Sekmadienis 25 d.

Sekmadienis 1/02 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:  1 Samuelio 3,1-10. (11-20).  Ps. 139,1-6,13-18. 1lKor.6,12-20.  Jono 1,43-51.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jonos 3,1-5,10. Ps.62,6-13. 1 Kor.7,29-31.
Mk. 1,14-20.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitysime: Pakartoto įstat.18,15-20. Ps. 111.  1Kor.8,1-13. Mk.l,21-28.


   Mieli broliai ir seserys,
Sulaukėme dar vienų naujųjų metų. Dėkodami mūsų Viešpačiui už praėjusius, norime, padėkoti ir jums visiems už jūsų pastangas, supratimą ir viltį, kuria turėdami neleidome nugalėti savęs nerimu, vargams ir dejonėms. Ir su nauju dar didesniu tikėjimu žengiame į 2015 metus.
   Siekdami dar daugiau susitelkti būti jautresniais vienas kitam ir mūsų Viešpaties meilės dvasioje liudyti pasauliui Jo didžius darbus Dievo žodis mus moko ir ruošia nuoširdžiam tarnavimui mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris pažadėjo amžinybę jį mylintiems.

Bažnyčios tarybos vardu Jūsų nuolankus brolis Romas Revutas.


Naujienu laiskas is Meksikos

Jolita Jankelliūnaitė, iš Meksikos, 2014    m.    gruodžio    18    d.   

** Tarnystė Meksikoje 2014!
TIKĖK DIDELIU!
"Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą - kaip žvaigždės per amžių amžius" (Dan.12:3).

Ačiū už tavo ištikimą paramą maldose ir finansais. Ačiū už bendradarbiavimą Dievo darbe.
Su Šv.Kalėdom ir Naujaisiais Metais!!!
Tegul Dievo ramybė, meilė, džiaugsmas, vienybės dvasia pripildo Tavo ir Tavo artimųjų širdis šiomis ypatingomis dienomis!   "Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas! Jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinąsis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis".

Skelbti Evangelijos žinią gali tiek daug skirtingų būdų. Vienoje bažnyčioje esantys Zumbos, Kickboxing, kultūrizmo treneriai veda treniruotes alkoholikams, narkomanams ir po to atvirai dalinasi su jais Gerąja žinia. Aš buvau pakviesta į vieną iš šių treniruočių ir man be galo patiko. Fantastiška matyti kaip stipriai žmonės myli sportą ir kokia tai nuostabi galimybė panaudoti tą laiką Dievo šlovei.

Vienas didžiausių šio semestro džiaugsmų - susitikimai su merginomis (Diana, Adriana, Dinorah, Melisa, Mitchel, Monica, Alexa). Matyti jų augimą, alkį Dievo pažinimui ir meilei, jų klausimus apie gyvenimą bei tikėjimą. Matyti kaip jos dalijasi su kitais apie Dievą ir pritaiko Jo žodį savo gyvenimuos. Mūsų laikas kartu tikrai jautėsi kaip vieninga šeima, kuri meldžiasi kartu, rūpinasi vieni kitais.
   Melskite, prašau, kad Dievas ir toliau augintų jas, naudotų jas savo šlovei ir garbei, man išminties, kaip padėti joms toliau augti.

Jolita-Meksika
Kiekvienais metais Ohio valstijoje, Amerikoje vyksta mūsų organizacijos organizuojama konferencija krepšinio treneriams (šiais metais ir amerikietiško futbolo treneriams). Iš Meksikos vyko du treneriai ir Dinorah, kuri atsakinga už amerikietiško futbolo komandą Tech de Monterrey universitete. Aš buvau pakviesta vertėjauti meksikiečiams ir daugiau laiko praleisti su Dinorah (mat mes kartu studijuojame Bibliją universitete). Iš įvairių šalių susirinkę treneriai (iš Kazachstano, Mongolijos, iš įvairių Afrikos šalių, Filipinų ir kt.) ryte girdėdavo istorijas iš Biblijos apie vadovavimą, trenerio charakterį, ir kitą dienos dalį lankydavo įvairias krepšinio treniruotes. Buvo fantastiška matyti, kad kai kurie treneriai priėmė Kristų į savo širdį. Dinorah grįžo su tokiu užsidegimu skelbti evangeliją savo treneriams bei atletams.
   Prašau, melskites, kad Dinorah augtų meile Kristui ir būtų šviesa ir druska universitete, kad Jair ir Adan (treneriai iš Meksikos) pavestų savo gyvenimą Kristui.

Naujieji 2015 Metai!!!

Kiekvienais metais svajojame, ką norėtume įgyvendint ateinančiais metais. Aš galvojau apie savuosius metus:). Mano širdis trokšta mylėti Dievą visa širdimi, jėgomis, su visu atsidavimu. Trokštu, kad Dievas gydytų širdies, emocines žaizdas, kat bučiau tiek dvasiškai, tiek emociškai subrendusi mergina. Trokštu, kad Dievas rodytų kokie tolimesni Jo planai mano gyvenimui ir jiems mane paruoštų. Trokštu su visa širdimi, kad naudotų mano gyvenimą čia Meksikoje kur beeičiau, ką bedaryčiau. Trokštu turėti šeimą. Trokštu gyventi amžinybės perspektyvoje.

Prašau, prisiminkyte mane savo maldose!

Jei norėtum prisidėt prie šio Dievo darbo Meksikoje:
Gavėjas: Visuomeninė Organizacija „Agapė“
Gavėjo bankas: Vilniaus Bankas
Gavėjo sąskaitos arba mokėjimo kortelės numeris : LT24 7044 0600 0113 9416
Suma skaitmenimis / Suma žodžiais, valiutos pavadinimas
Mokėjimo paskirti: Parama - 108 Jolita Jankeliūnaitė

Jolita Jankeliūnaitė
Tarnystės "Atletai veiksme" komandos vadovė

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas