the-broken-chaingiftdream-scene-wallpaper-x-missionj 

Rekomenduoti Spausdinti

Mūsų misija

  • Džiaugtis tuo, kad visi, būdami skirtingi, galime priklausyti Bažnyčiai - Kristaus Kūnui
  • Susibūrus kartu garbinti Dievą
  • Skatinti tikinčiųjų - bažnyčios narių - asmenišką Dievo pažinimą
  • Skelbti Gerąją Naujieną - Evangeliją - visiems žmonėms, kuriuos galime pasiekti
  • Padėti visiems, kuriems reikalinga mūsų pagalba