Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2017 Vasaris

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2017 m.  vasaris

Sekmadienis 5 d.

Ketvirtadienis 2,9,16,23 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: lz.58,1-9a(9b-12). Ps.112,1-9(10).
1 Kor. 2,1-12, 13-16. Mato 5,13-20.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
02 d. Ps. 46.
09 d. 1 Petr. 3,18-23.
16 d. Rom. 5,1-11.
23 d. Apr. Jono 3,1-6.
16 d. 10 val. Mūsų bažnyčioje vyks ekumeninė maldos valandėlė už Lietuvą ir jos žmones. Esat laukiami.

Pirmadienis 26,13,20,27 d.

Penktadienis 3,10,17,24 d.

 

 

Antradienis 6,13,20,27 d.

Šeštadienis 4,11,18,25 d.

Kiekvieną antradienį nuo 19 val. iki 21 val. Maldos valandėlė. Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.
18:00 val. Bažnyčios bibliotekoje Šv.Rašto studijos.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 1,8,15,22 d.

Sekmadienis 12 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Pakartoto Įst. 20,15-20. Ps.119, 1-8. 1 Kor.3,1-9. Mato 5,21-37.

 

Sekmadienis 19 d.

Sekmadienis 26 d.

Sekmadienis 5/03 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Kunigų 19,1-2. 9-18.
Ps. 119,1-8. 1 Kor.3,1-9.
Mato 5,21-37.

11:30 Pamaldos
Skaitome: lšėjimo 24,12-18. Ps. 2 arba Ps. 99. 2 Petro 1,16- 21.
Mato 17,1-9.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Pradžios 2,15-17. 3,1-7.
Ps. 32. Rom.5,12-19. Mato 4,1-11.

  
Puoselėkite savo unikalumą


„Stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį." 2 Timotėjui 2,15.

Atidžiai, sąžiningai pažvelkite j tai, ką gerai sugebate ir ko ne. Kaip man geriausiai panaudoti tai, ką Dievas davė? Jėzaus palyginimas apie talentus, rodo, jog Dievas iš mūsų laukia, kad kuo geriau išnaudotume tai kas mums duota. Turime lavinti savo dovanas ir gebėjimus, išlaikyti liepsnojančią širdį, ugdyti charakterį ir asmenybę, plėsti patirtį, kad vis veiksmingiau tarnautume:
„...Kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu išmanymu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną." Filipiečiams 1,9-10.

Nelavinami raumenys silpnėja ir atrofuojasi. Taip pat ir nenaudojami Dievo duoti jums gebėjimai bei įgūdžiai dingsta. Norėdamas pabrėžti šią tiesą, Jėzus pasakė palyginimą: „..Atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų."

Nenaudojate to, kas jums duota, prarandate tai. Naudokite jums suteiktą gebėjimą ir Dievas jį padidins. Kad ir kokias dovanas būtume gavę, panaudojant praktiškai galima jas padidinti ir patobulinti. Vien teorijos mokymasis be praktinės tarnystės gimdo dvasinį sąstingį (abejingumą.) Privalome įgyvendinti tai, ką žinome ir praktikuoti tai, ko Dievas laukia iš mūsų. Žemiškajam gyvenimui pasibaigus, stosime prieš Dievą, ir Jis įvertins ar gerai savo gyvenimu tarnavome savo artimui, ar įvykdėme Jėzaus Kristaus paliepimą nešti pasauliui išganymo žinią:
„Tad mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite Viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje." 1 Kor.15,58.

Dievas pastebi ir smulkiausią patarnavimą ir už jį apdovanos. Atminkite Jėzaus žodžius:
„Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys - iš tiesų sakau jums - tasai nepraras savo užmokesčio." Mato 10, 42.
Žmonės gali atstumti mūsų meilę ir atmesti mūsų skelbiamą žinią, bet jie bejėgiai apsiginti nuo mūsų maldų.

Pagal  Rick Warren „Jūs sukurti tarnauti Dievui."


     Gyvenimo Valdove, prašome Tavęs, būk mūsų Tu Vadovas, tiesos keliais mus vesk.
     Padėk mums neprarasti nei džiaugsmo, nei vilties, padėk neišsigąsti sunkumų ateities.
     Tegul tvirtai susieja mus meilė nuoširdi, kurią Tu pats, Globėjau, j širdis mums dedi!
     Gyventi Tavo šlovei kasdieną mokyk mus. Gyvenimo Valdove, tad vesk mus, kaip vaikus!
                                                                                         Giesmių vainikas 237.

 Paruošė: Algimantas Baranauskas