Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2017 Gegužė

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2017 m.  gegužė

Sekmadienis 7 d.

Ketvirtadienis 4,11,18,25 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Apd.2,42-47. Ps.23. 1 Petro2,19-25. Jono 10,1-10.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
04 d.  2 Tim. 1,1-18.
11d.  1 Kor.16,1-24.
18 d.   Apd. 1,1-14.
25 d. Luko 12,22-32.
Kristus sako: „PASIUKU MANYJE.“ Jono 15,4

Pirmadienis 1,8,15,22,29 d.

Penktadienis 5,12,19,26 d.

 

Antradienis 2,9,16,23,30 d.

Šeštadienis 6,13,20,27 d.

Kiekvieną antradienį Maldos valandėlė (laikas ne svarbu). Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.
18:00 val. Bažnyčios bibliotekoje Šv.Rašto studijos.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
"Kur du trys ir aš tarpe jų." Mato 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 3,10,17,24,31 d.

Sekmadienis 14d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Apd. 7,55-60. Ps. 31,2-6,16-17.
1 Petro2,2-10. Jono 14,1-14..

 

Sekmadienis 21 d.

Sekmadienis 28 d.

Sekmadienis 4/06 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd. 17,22-31. Ps.66,8-20.
1 Petro 3,13-22. Jono 14,15- 21.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd. 1,6-14. Ps. 68,2- 11, 33-36. 1 Petro 4,12-14, 5,6- 11.
Jono 17,1-11.
Aukos misijos reikmėms.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd.2,1-21 arba Skaičių 11,24- 30. Ps.104,24-34.
1 Kor,12,3b- 13 arba Apd.2,1-21. Jono 20,19- 23 arba Jono 7,37-39.

 

Išgirstos mintys: Padėk kiekvienam, kuriam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ne pajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau. 


Apmąstykime!


Pažink save. Atrask kiekvienam duotas Kūrėjo dovanas, surask savyje slypintį talentą, ugdyk, tobulink jį, siek pačių didžiausių aukštumų. Toks yra kiekvieno žmogaus tikslas tapti pilnaverčiu Jėzaus Kristaus pasekėju.
„Mes esame Jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas išanksto paskyrė mums atlikti." Ef. 2,10.

Dievas mums nieko neskolingas, bet viską dovanoja. Tai didi malonė! Dievas apdovanoja pasaulį savo malone. Prieš 2000 metų į žemę atėjo Jėzus Kristus, kad sunaikintų pasaulio nuodėmę.
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!" Jono 1,29.

Jėzus ėjo pas žmones kupinas malonės ir tiesos . Dievo malonė stebina ir žavi. Ar paėmei Jo teikiamą dovaną sau ir savo šeimai?

Mes pašaukti skelbti Evangeliją su Šventosios Dvasios galia. Mes privalome parodyti, kad žmonių reikmes gali patenkinti tik Jėzus Kristus. Jis vienintelis - kelias, tiesa ir gyvenimas: kito pasirinkimo nėra. Ar liudijimas žmonėms Kristų yra mano gyvenimo dalis? Taip! Ar ieškau galimybės atrinktiesiems skelbti Kristų? Tai mano pareiga ir Kristaus paliepimas! Atvirai prisipažinkime, kad mes nepadarome to, ką galėjome arba padarėme per mažai.
„Mes todėl ir triūsiame bei kovojame, kad pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas.‘‘ 1 Tim.4,10.

Gyvenimas- tai kelionė. Žingsnis po žingsnio. Jei kiekvienas žingsnis bus stulbinantis ir nepaprastas, tai toks bus ir gyvenimas. Nepraleiskite veltui nė akimirkos. Pojūčiai, troškimai, emocijos, idėjos, bendravimas - nieko nepraraskite. Ir vieną dieną suprasite, kaip visa tai svarbu ir nepakeičiama. Kokia didi Dievo dovana - gyvenimas.
„...Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje.‘‘ 1 Jono 5,11.

 
 Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');