Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2017 Rugpjūtis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2017 m.  rugpjūtis

Sekmadienis 6 d.

Ketvirtadienis 3,10,17,24,31 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Pradžios 32,22-31. Ps. 17,1-7,15.
Rom .9,1-5. Mato 14,13-21.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ. SEKMINĖS.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
03 d. Ap. darb. 16,25-40. 
10 d. Luko 12,1-12.
17 d. 1 Tęs. 5,1-11.
24 d. 2 Kor.5,11-21.
31 d. 1 Petro 2,13-25.

Pirmadienis 7,14,21,28 d.

Penktadienis 4,11,18,25 d.

 

Antradienis 1,8,15,22,29 d.

Šeštadienis 5,12,19,26 d.

Kiekvieną antradienį Maldos valandėlė (laikas ne svarbu). Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.
18:00 val. Bažnyčios bibliotekoje Šv.Rašto studijos.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
"Kur du trys ir aš tarpe jų." Mato 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 2,9,16,23,30 d.

Sekmadienis 13 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Skaitome: Pradžios 37,1-4.12- 28. Ps. 105,1-6,16-22,45b. Rom. 10,5-15. Mato 14,22-33.

 

Sekmadienis 20 d.

Sekmadienis 27 d.

Sekmadienis 3/09 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Pradžios 45,1-15. Ps.133. Rom.11,1-2a,29-32.
Mato 15,10-20,21-28.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Įšėjimo 1,2-8,10. Ps.124. Rom.12,1-8. Mato 16,13-20.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Įšėjimo 3,1-15. Ps.105,1-6,23- 26,45b. Rom.12,9-21. Mato 16,21-28.

 

Išgirstos mintys: Padėk kiekvienam, kuriam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ne pajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau. 

 

Jūs - žemės druska


Mato 5,13-16: „Jūs žemės - druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs - pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“

Seniai mąsčiau šiomis mintimis pasidalyti su jumis. Ją nagrinėjome, gvildenome, mūsų antradienio Biblijos studijų vakarais. Tai labai svarbi tema mūsų krikščioniškame gyvenime. Tai pasakyta ne tik to laiko žmonėms, bet ir mums, gyvenantiems dvidešimt pirmojo amžiaus laike.

Šios eilutės mus moko, kokias charakterio savybes turi ugdyti ir rodyti pasauliui krikščionis. Pirmiausia mes turime būti drąsesni, atviresni smerkdami blogį, netikėjimą, paklydimus ir nuodėmę.
   Druska aitri! Patekusi sielos žaizdon ji sukelią skausmą, priverčia sąžinę ieškoti išeities. Druska turi ypatingą skonį, sumaišyta su kitais produktais, druska apsaugo nuo sugedimoji suteikią dalelę savo skonio bet kam su kuo sumaišoma.

Krikščioniškas gyvenimas daro poveikį - veiksmais ir žodžiais. Mūsų gyvenimas turi būti akivaizdus ir matomas žmonių. Mūsų elgesys ir būdas turi skirtis nuo visuomenės gyvenančios be Dievo.
   Jėzus sako: kad tikri krikščionys turi būti šviesa pasauliu:i „Jūs esate pasaulio šviesa.“ Šviesos savybė ta, kad ji visiškai priešinga tamsai. Mažiausias šviesos blyksnis negali būti nepastebėtas tamsoje.

Krikščionis yra šviesa pasaulyje. Turime būti uždegti, būti šviesa, visiems rodyti kelią į dangaus karalystę. Evangelija skelbiama tikėjimu, gerais darbais, kad žmonės tai matytų ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.
Ef.5,8-10: „Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka Viešpačiui....“

Skelbimas žmonėms apie išgelbėjimą ir kaip jį pasiekti, yra ta šviesa, kuri spindi krikščionyse. Rūpestis artimaisiais, ir yra meilės ir pasišventimo įrodymas. Jėzus sako: kai žmonės tai matys, jie garbins Dievą.
   Turime būti tuo, kas esame. Esame druska, turime išlaikyti sūrumą ir neprarasti krikščioniui būdingų bruožų. Esame šviesa, tai ir turime leisti savo šviesai šviesti ir niekaip neslėpti ar nuodėme, ar kompromisu, tingumu ar baime.

Visiškai aišku, kad tikroji krikščionybė yra kai kas daugiau nei vien būti pakrikštytam ir lankyti bažnyčią. Druska ir šviesa kalba apie širdies, gyvenimo, tikėjimo ir praktinio jo pritaikymo - ypatingumą. Jei iš tiesų esame išgelbėti, turime drįsti išsiskirti, neturime slėpti tiesos, kurią žinome ir tiesos, kas mes esame.

 
 Paruošė: Algimantas Baranauskas