Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2017 Rugsėjis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2017 m.  rugsėjis

Sekmadienis 3 d.

Ketvirtadienis 7,14,21,28 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Išėjimo 3,1-15. Ps. 105,1-6,23-26.45b. Rom. 12,9-21. Mato 16,21-28.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ. SEKMINĖS.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
07 d. Jono 8,12-20.
14 d. Rom. 5.1-11.
21 d. 1 Jono 5,13-21.
28 d. Ps. 121.

Pirmadienis 4,11,18,25 d.

Penktadienis 1,8,15,22,29 d.

 

Antradienis 5,12,19,26 d.

Šeštadienis 2,9,16,23,30 d.

Kiekvieną antradienį Maldos valandėlė (laikas ne svarbu). Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.
18:00 val. Bažnyčios bibliotekoje Šv.Rašto studijos (lietuvių kalba). Prašome apsilankyti.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
"Kur du trys ir aš tarpe jų." Mato 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 6,13,20,27 d.

Sekmadienis 10 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Išėjimo 12,1-14. Ps. 149. 
Rom. 13,8-14.  Mato 18,15-20.

 

Sekmadienis 17 d.

Sekmadienis 24 d.

Sekmadienis 1/10 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Išėjimo 14,19- 31 arba 15,1b-11, 20-21. Ps. 114. 
Rom. 14,1-12. Mato 18,21-35.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Išėjimo 16,2-15.
Ps. 105,1-6,37- 45. Fil. 1,21-30.
Mato 20,1-16.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Išėjimo 17,1-7.
Ps. 78,1-4,12-16. Fil. 2,1-13.
Mato 21,23-32.

 

Dvasingumas


Dvasingumas reiškia tikėjimo gyvybę—tai kas jj gimdo ir skatina, kas padeda žmonėms jį palaikyti ir ugdyti. Dvasingumas suteikia gyvybės tikinčiųjų gyvenimui ir skatina juos gilinti ir tobulinti, kas pradėta.

Dvasingumas—tai asmeninis tikėjimo įtvirtinimas realiame gyvenime.

Dvasingumas—tai siekis gyventi pilnatvišką ir autentišką tikėjimu pagrįstą gyvenimą.    

Pagal Alister E McGrath.

Dvasinė branda apima visą asmenį: kūną, protą, sielą, buvimo vietą ir santykius su žmonėmis. Visų pirma dvasingumas neįmanomas be tikėjimo Dievu, Jėzaus Kristaus meilės ir Šv. Dvasios globos. Jono 10,28-29:
„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane, Aš joms duodu amžinąjj gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos."

Tai Dievo pažadas. Toliau seka mūsų pastangos įvykdyti tai ,ką Dievas iš mūsų reikalauja. Tobulėti, augti dvasiškai. Žinoti, suprasti Dieviškąsias tiesas ir pritaikyti jas savo gyvenime. Viskas priklauso nuo tavęs ir kol esi gyvas, darbas niekada nesibaigs, Esi atsakingas už tai, kad nuolat dalytumeis Kristumi su esančiais aplink tave žmonėmis, artimaisiais, kad jie nežūtų, viskas žlugs jei nebūsi ištvermingas ir nesistengsi.

Dvasinis augimas priklauso nuo mūsų darbo su savimi, mūsų sielai reikalingas dvasinis maistas. 1 Kor 10,3-4 skaitome:
„Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo KRISTUS.“

Visada, visame Kristus, tik per Jį gaunamas amžinasis gyvenimas. Dievas nori iš visos širdies, kad kiekvienas iš mūsų pasiektų aukščiausiąjį išsivystymo ir tobulumo laipsnį. Jis tai pasieks jei mes netrukdysime Jo darbui.
Apaštalas Paulius padrąsina: Filipiečiams 1,6:
„Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šj gerą darbą, jj ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos."

Ačiū, galingasis Dieve, už suteiktas malones rūpestį ir nuostabią meilę mums.


Rugsėjo pirmoji.
Nauji mokslo metai. Tobulėjimo, pasitikėjimo ir žinių kaupimo metai. VIEŠPATS sako: „Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti; patarsiu tau, lydėdamas tave akimis." Ps.32,8.
Sveikiname visus: mokinius, studentus ir mokytojus. Dievo ranka jus telydi.

 
 Paruošė: Algimantas Baranauskas