Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2014 Gruodis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 gruodis

Sekmadienis 7 d.

Ketvirtadienis 4,11,18,25 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Iz 40,1-11. Ps. 85,2-3,9-14.
2 Pet.3,8-15a. Mk. 1,1-8.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
Pirmoji šv. Kalėdų diena 25 d.
Skaitome: Iz. 9, 2-7. Ps.96. Titui 2,11-14. Luko 2,1-14, (19-28).
Kalėdinės pamaldos 11:30.

Pirmadienis 1,8,15,22,29 d.

Penktadienis 5,12,19,26 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.
Antroji šv. Kalėdų diena 26 d.
Skaitome: Iz.62,6-12. Ps.97. Titui 3, 4-7.
Luko 2,1-7, 8-12.

Antradienis 2,9,16,23,30 d.

Šeštadienis 6,13,20,27 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 3,10,17,24,31 d.

Sekmadienis 14 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.
Sutinkame Naujuosius 2015 metus.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: lz.61,1-4,8-11. Ps.126 arba
Luko 1,46b-55. 1 Tes.5,16-24. Jono 1, 6-8,19-28.

 

Sekmadienis 21 d.

Sekmadienis 28 d.

Sekmadienis 4/01 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
2 Samuel. 7,1-11,16. Ps.89, 2-5, 20-27. Rom. 16,25- 27. Luko 1,26-38. Pamaldose dalyvaus svečiai iš dviejų bažnyčių.

11:30 Pamaldos
Skaitome: lz.61,10. 62,3. Ps.148. Gal.4,4-7 Luko 2,22-40.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitysime: Jerem.31,7-14. Ps.147,12-20. Ef. 1,3-14.
Jono 1,1-9,10-18.


   Visus nuoširdžiai sveikiname su Kristaus gimimo dienos paminėjimo švente . Dievo palaima telydi 2015 metais. Būkime atviresni, drąsesni su meile vienas kitą sveikinkime. Kaip greit prabėgo metai!
   Dievo žodis mus moko ir ruošia nuoširdžiam tarnavimui mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris pažadėjo amžinybę jį mylintiems.


Noriu jus supažindinti su kai kurių žmonių mintimis ir palinkėjimais.

Pažink save. Atrask kiekvienam duotas Kūrėjo dovanas, surask savyje slypintį talentą, ugdyk, tobulink  jį, siek pačių didžiausių aukštumų. Toks yra kiekvieno žmogaus tikslas tapti pilnaverčiu Jėzaus Kristaus pasekėju.
   „Mes esame Jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti." Ef. 2,10.

Dievas mums nieko neskolingas, bet viską dovanoja. Tai didi malonė! Dievas apdovanoja pasaulį savo malone. Prieš 2000 metų j žemę atėjo Jėzus Kristus, kad sunaikintų pasaulio nuodėmę.
   „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!" Jono 1,29.

Jėzus ėjo pas žmones kupinas malonės ir tiesos . Dievo malonė stebina ir žavi. Ar paėmei Jo teikiamą dovaną sau ir savo šeimai?

Mes pašaukti skelbti Evangeliją su Šventosios Dvasios galia. Mes privalome parodyti, kad žmonių reikmes gali patenkinti tik Jėzus Kristus. Jis vienintelis - kelias, tiesa ir gyvenimas: kito pasirinkimo nėra. Ar liudijimas žmonėms Kristų yra mano gyvenimo dalis? Taip! Ar ieškau galimybės artimiesiems skelbti Kristų? Tai mano pareiga ir Kristaus paliepimas! Atvirai prisipažinkime, kad mes nepadarome to, ką galėjome arba padarėme per mažai.
   „Mes todėl ir triūsiame bei kovojame, kad pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas.“ 1 Tim.4,10.

Gyvenimas -  tai kelionė. Žingsnis po žingsnio. Jei kiekvienas žingsnis bus stulbinantis ir nepaprastas, tai toks bus ir gyvenimas. Nepraleiskite veltui nė akimirkos. Pojūčiai, troškimai, emocijos, idėjos, bendravimas - nieko nepraraskite. Ir vieną dieną suprasite, kaip visa tai svarbu ir nepakeičiama. Kokia didi Dievo dovana— gyvenimas.
   „ ...Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje“.  1 Jono 5,11.

 Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');